Mentions légales

Mentions légales

Le site www.frilame.com est la propriété de la société Frilame

 • Responsable de la publication : Pascal METENIER
 • Créateur du site Internet : Agence iPika
 • Hébergeur : OVH – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Proprietate intelectuală

Orice reproducere sau distribuire neautorizată a tuturor sau a unei părți a elementelor și informațiilor de pe acest site este interzisă. Conținutul este disponibil pentru utilizare privată și nu colectivă. Codul de proprietate intelectuală autorizează, în condițiile articolului L. 122-5.2° și 3°a, pe de o parte, numai „copii sau reproduceri strict rezervate uzului privat al copistului și nedestinate uzului colectiv” și, pe de altă parte, că analize și citate scurte în scop de exemplu și ilustrare, „orice reprezentare sau reproducere integrală sau parțială făcută fără acordul autorului sau al succesorilor sau al cesionaților săi este ilegală” (art. L. 122). -4). Această reprezentare sau reproducere, prin orice proces, ar constitui, așadar, o încălcare pedepsită de articolele L. 335-2 și următoarele din Codul Proprietății Intelectuale.

Bază de date

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98-536 din 1 iulie 1998 de transpunere în Codul Proprietății Intelectuale a Directivei 96/9 CE din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date, PLASTURGIA este producătorul și proprietarul total sau parțial. a bazelor de date care alcătuiesc acest site. Prin accesarea acestui site, luați la cunoștință că datele care îl compun sunt protejate din punct de vedere legal și, în conformitate cu prevederile legii din 01/07/98 menționată anterior, vi se interzice în special extragerea, reutilizarea, stocarea, reproducerea, reprezentarea sau stoca, direct sau indirect, pe orice suport, prin orice mijloc și sub orice formă, tot sau o parte substanțială calitativ sau cantitativ din conținutul bazelor de date care apar pe site-ul la care accesați, precum și la extragerea sau repetarea și reutilizarea sistematică a părților nesubstanțiale calitativ și cantitativ atunci când aceste operațiuni depășesc vădit condițiile de utilizare normală.

Comisia Nationala pentru Protectia Datelor - CNIL

În conformitate cu Legea privind protecția datelor, vă informăm că datele necesare pentru înregistrarea online sau o solicitare de informații sunt necesare pentru gestionarea solicitării dumneavoastră. Informațiile colectate pe acest site sunt destinate exclusiv Frilame, care este responsabilă de prelucrarea acestora. În conformitate cu articolul 34 din legea „Informatique et Libertés” N° 78-17 din 6 ianuarie 1978, aveți dreptul de a accesa, modifica, rectifica și șterge datele care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă rugăm să ne contactați.

Responsabilitate

Frilame își declină orice responsabilitate pentru utilizarea care poate fi făcută a informațiilor difuzate pe site-ul său. Vă reamintim că conținutul site-ului nostru poate conține inexactități tehnice, erori tipografice sau omisiuni și că acest conținut poate fi modificat sau actualizat fără notificare. Compania Frilame vă oferă o serie de link-uri către alte site-uri. Nu poate fi facuta in nici un fel responsabila pentru continutul acestora, neavand mijloace de control al continutului acestora.

Legislație și jurisdicție

Acest site a fost creat si este utilizat in conformitate cu legislatia in vigoare in Franta. Orice litigiu legat de acest site va fi supus legii franceze, ale cărei instanțe vor avea jurisdicție exclusivă.

Cazare

Acest site este găzduit de OVH.

Politica de confidențialitate

Compania Frilame se angajează să se asigure că colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră, efectuate de pe site-ul www.frilame.com, respectă reglementările generale privind protecția datelor (RGPD) și Legea privind protecția datelor.

Formulaires

Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation des données) et indique notamment :

 • Si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre demande.
 • Les données personnelles recueillies sur www.frilame.com sont traitées selon des protocoles sécurisés.

Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de données personnelles, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données (DPO) par [ce formulaire].

Cookies

Un cookie est un fichier texte ou un élément logiciel qui enregistre des informations relatives à la navigation de votre terminal sur Internet. Il est sous le contrôle de votre navigateur, et porte parfois un numéro unique et aléatoire. Vous pouvez le lire, le détruire, ou le modifier.

Vous pouvez désinstaller ces cookies de deux manières.

 • D’une part, grâce à votre navigateur Internet, vous pouvez consulter les cookies déjà installés sur votre ordinateur, et les supprimer un à un par type de cookie comme indiqué dans le bandeau ou tout d’un coup.
  • Navigateur Apple Safari : rubrique « Confidentialité » dans le menu « Préférences », espace dédié aux « Cookies et autres données de site Web » ;
  • Navigateur Google Chrome : rubrique « Confidentialité » dans le menu « Paramètres », sous-rubrique « Paramètres de contenus », espace dédié aux « Cookies et données du site » ;
  • Navigateur Microsoft Internet Explorer : menu « Outils », rubrique « Options Internet », puis « Général » puis « Historique de navigation », puis « Paramètres », fenêtre « Paramètres des fichiers Internet temporaires et de l’historique » et enfin, « Afficher les fichiers » ;
  • Navigateur Mozilla Firefox : menu « Outils », rubrique « Options », sous-rubrique « Vie privée », fonctionnalité dédiée « Supprimer des cookies spécifiques ».
 • Par ailleurs, vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet aux fins de bloquer ou de recevoir un avertissement pour toute installation de cookie. Les étapes à suivre diffèrent selon chaque navigateur, mais vous pouvez trouver des instructions dans le menu « Aide » de ce dernier. Le paramétrage du navigateur peut être réalisé indépendamment sur chacun des terminaux que vous utilisez pour accéder au site Internet www.frilame.com.

Plus d'informations sur les cookies avec la CNIL

Tout savoir sur les cookies : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/#c5554

Démarches à suivre pour limiter vos traces sur le web : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/

Outil de visualisation qui identifie en temps réel les cookies qui transmettent des informations - http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/